Несъстоятелност

  • търговска несъстоятелност и фалитОткриване на производство по несъстоятелност по молба на длъжник или кредитор
  • Присъединяване на кредитори в производство по несъстоятелност
  • Предявяване на вземанията от кредитори и защита на длъжника
  • Процесуално представителство по искове за установяване на вземанията
  • Защита при оздравяване на предприятието на търговеца
  • Защита на длъжника срещу отменителни искове
  • Защита при публична продан и разпределение на постъпилите суми
Назад към услугите