Обществени поръчки

  • консултации във връзка с определянето на обекти на обществени поръчки;
  • консултации във връзка с провеждането на поръчки;
  • сключване на договори по ЗОП.
Назад към услугите