Административно право

  • административно правоОбжалване на административни актове и наказателни постановления;
  • Консултации във връзка с издаване на различни администравни актове, включително сертификати, лицензи или разрешителни;
  • Представителство пред държавните и общински органи.
Назад към услугите