Защита на онлайн репутация

  • идентифициране на съдържание, публикувано в интернет пространството, което уронва имиджа, доброто име и търговската репутация на клиента чрез използване на неистини, клевети и обидни квалификации и коментари;
  • идентифициране на конкретните гражданскоправни и наказателноправни разпоредби, които са нарушени от автора на публикацията;
  • идентифициране на правилата за ползване на конкретния интернет сайт;
  • изготвяне на покана до автора на публикацията или до собственика на конкретния интернет сайт за сваляне на клеветническото или обидно съдържание.

 

Забележка: В случаите, в които авторът на публикацията или собственикът на конкретния интернет сайт не свалят клеветническото или обидно съдържание, и след постигане на допълнително споразумение с клиента, адвокатите на Адвокатско съдружие LEGALEX предприемат предвидените в законодателството съдебни действия срещу отговорните лица.

Назад към услугите