За нас

Легалекс - адвокатско сдружениеАдвокатско съдружие LEGALEX обединява независими адвокати и адвокатски дружества с широка компетентност и висок професионализъм, предоставящи закрила и представителство както в страната, така и в чужбина.

Адвокатско съдружие LEGALEX ви предлага широк кръг от правни услуги, подпомагащи сигурността и успеха на вашата търговска дейност. Ние разбираме вашите проблеми и ги решаваме посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, което прави възможно предоставянето на правни услуги, които да отговарят на вашите променящи се нужди.

Обслужваме всеки наш клиент, водени от следните принципи:

  • Специално внимание към клиента.Ние държим клиентите си непрекъснато информирани. Считаме, че всеки клиент е уникален и предприемаме различен подход към всеки отделен казус.
  • Високо качество на предоставяните услуги. Разбирането на проблемите на нашите клиенти и решаването им посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения прави възможно предоставянето на правни услуги, които да отговарят на техните променящи се нужди.
  • Конфиденциалност. Ценим правото на анонимност на клиента и гарантираме, че цялата информация, касаеща конкретния казус, ще бъде запазена и неразкривана на трети лица.
  • Пълна удовлетвореност на клиента. Това, което ни обединява, е способността ни да намираме креативни решения на поставените пред нас правни проблеми. Ние никога не се задоволяваме с резултати, които не покриват най-високите стандарти в сферата на юридическите услуги.
ILG Logo ILG Logo Acquisition International Award ILG Logo